Edukacja poprzez zajęcia twórcze

By 25 maja 2018Bez kategorii

W szkole oprócz tradycyjnych przedmiotów realizowane są ścieżki edukacyjne. Dotyczy to np. edukacji regionalnej. Wiedza przekazywana w tym zakresie dotyczy lokalnej kultury, historii. Język lokalny to też istotny element. Dzieci powinny znać wszystko co dotyczy ich miejsca zamieszkania, również tradycji i kultury lokalnej. Bardzo ważna jest również edukacja patriotyczna. Każde dziecko powinno dobrze znać historię naszej ojczyzny, mieć poczucie przynależności patriotycznej. Edukację tę zapewnia się poprzez udział w uroczystych apelach organizowanych w celu upamiętnienia ważnych dat historycznych. Nauka pieśni związanych z świętami państwowymi to też istotny element. Już właściwie od najmłodszych lat dzieci powinny uczestniczyć w takich zajęciach i imprezach. Kolejną ścieżką edukacyjną jest edukacja prozdrowotna. W szkołach promowane jest zdrowe odżywianie.  Dotyczy to zajęć lekcyjnych, na których często wspomina się i podkreśla jak ważne jest odpowiednie odżywianie, ruch i sport. Organizowane są zajęcia kulinarne, gdzie przygotowuje się sałatki, kanapki i soki. Wychowanie fizyczne to przedmiot, który szczególnie skupia się na prawidłowym rozwoju młodego organizmu. Zajęcia artystyczne zwłaszcza plastyczne to kolejny element twórczego rozwoju dziecka. Poprzez organizowanie kół zainteresowań, uczeń rozwija swoje pasje i zdolności. Do takich programów warto wprowadzać ciągle nowe metody i techniki pracy. Dzięki temu uczeń będzie się rozwijał i nigdy nie znudzi się pracami plastycznymi, które poszerzają horyzonty myślowe, wyobraźnie i twórczość. Ciekawym kierunkiem jest rękodzieło artystyczne, które obejmuje nie tylko techniki plastyczne ale również haft, szydełkowanie, szycie, rzeźbę, odlewy gipsowe, orgiami, kirinami.