Edukacja towarzyszy nam przez całe życie

By 25 maja 2018Bez kategorii

Edukacja ustawiczna oznacza naukę przez całe życie. Człowiek już od początku, w rodzinie uczy się podstawowych umiejętności. Najpierw uczy się poprzez naśladowanie, rodzina jest tu pierwszym wzorem, później rówieśnicy, znajomi. Każde doświadczenie jakoś nas kształtuje, najlepiej by były to pozytywne odczucia, które motywują i pomagają się rozwijać. Kolejny etap to przedszkole, gdzie dziecko uczy się przez zabawę, następnie szkoła podstawowa, gdzie styka się z konkretnymi wymogami, umiejętnościami. Edukacja nie jest łatwą sprawą, jednak liczy się przede wszystkim systematyczna praca.Wiedza kształtuje człowieka. Takie podejście przede wszystkim powinien wykształcać w dziecku nauczyciel i rodzic. W każdej kolejnej klasie jest coraz więcej materiału do nauczenia oraz więcej wymagań. W gimnazjum nie jest łatwiej zwłaszcza, że kończy się ta edukacja egzaminem gimnazjalnym, który jest przepustką do danej szkoły średniej. Szkołę średnią wybieramy już zgodnie z naszymi upodobaniami i tym co dalej w życiu chcemy robić. Może to być szkoła typowo ucząca konkretnego zawodu, bądź np. liceum ogólnokształcące. Po ukończeniu takiej szkoły zdaje się maturę, która pozwala podjąć konkretne studia. Ukończone studia dają nam możliwość podjęcia lepszej pracy, mają kształcić nas w danej dziedzinie. Osoby pracujące już zawodowo, również ciągle się dokształcają, często wymaga tego po prostu pracodawca. Niektórzy sami podejmują dalszej edukacji, by np., awansować lub zmienić pracę na lepszą. Często zapisujemy się na dodatkowe kursy. Internet również nam w tym pomaga, dostępne są bowiem kursy online, które ułatwiają nabywanie określonej wiedzy w dogodnym  czasie przed ekranem naszego komputera.Język obcy to dziedzina z której coraz częściej się doskonalimy.