Edukacja, wiedza.

By 25 maja 2018Bez kategorii

Edukacja to pojęcie, które należy kojarzyć przede wszystkim z rozwojem człowieka. W tym przypadku chodzi o rozwój umysłowy, który jest ściśle powiązany z wiedzą. Pojęcie edukacji może być stosowane na wiele sposobów. Kojarzona jest ona na przykład z procesem zdobywania wiedzy. Wiedza ta zdobywana jest w szkole, ale nie jest to wymóg konieczny. Jeśli chodzi o polskie warunki, to o rozwój edukacji dba państwo. Główne zadania w tej kwestii spoczywają na Ministerstwie Edukacji Narodowej. Ważną rolę odgrywa także Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pojęcie to ma znacznie szersze znaczenie. Może oznaczać przykładowo również określenie stanu wiedzy danej osoby czy nawet całego narodu. Edukacja to inaczej wychowanie. Głównie w tym przypadku ma się na uwadze aspekty umysłowe. Łączona jest z nauką oraz procesem zdobywania wykształcenia. Edukacja jest podzielona na kilka rodzajów. Obecnie zarysował się podział na cztery podstawowe formy. Pierwszą z nich jest edukacja formalna, która ma miejsce w czasie uczęszczania do szkoły, czy na studia. Jest ona często ogólna. W ramach zajęć szkolnych  można przecież uczyć się praktycznie wszystkiego. Geografia, język obcy, czy inne zainteresowania są w jej ramach rozwijane. W jej obręb wchodzą także szkolenia. Kolejną fazą jest edukacja nieoficjalna. Charakteryzuje się ona przede wszystkim tym, że nie prowadzi do uzyskania oficjalnych dyplomów czy też certyfikatów. Kojarzona jest z klubami sportowymi, związkami zawodowymi czy też organizacjami pozarządowymi. Ciekawą formą jest edukacja nieformalna. Trwa ona zdaniem badaczy całe życie. To proces kształtowania się postaw, wartości czy też umiejętności. Znakiem ambicji jest samoedukacja. Taka potrzeba pojawia się w momencie, gdy stan  aktualnej wiedzy jednostki jej zdaniem jest niewystarczający, nie spełnia jej oczekiwań.