Etapy edukacji

By 25 maja 2018Bez kategorii

Człowiek uczy się przez całe życie. Nasza wiedza ciągle się poszerza. Aby coś osiągnąć musimy stawiać sobie wyzwania i cele. Najlepiej by były to małe cele, które poprowadzą nas wysoko. Jeśli ktoś stawia zbyt wysoko poprzeczkę, to szybko może się zniechęcić i doznać niepowodzeń. Ważna tu jest zaciętość, twardy charakter, pewność siebie. Nie każdy posiada tą pewność, ale oczywiście można ją wypracować. Edukacja to dział, który obejmuje wiele dziedzin. Najlepiej można ją scharakteryzować poprzez wyznaczenie kolejnych etapów edukacji. Wyróżniamy:
-edukację przedszkolną,
-edukacje wczesnoszkolną klas I-III
-edukacja klas IV-VI,
– edukacja gimnazjalna,
– edukacja na poziomie szkoły średniej,
-edukacja na poziomie szkoły wyższej.
Kształcenia na etapie przedszkolnym stanowi bardzo ważny aspekt rozwoju dziecka. Nabywa ono umiejętności współpracy w grupie, uczy się zasad panujących w szkole. Język obcy to również umiejętność, którą powoli dziecko nabywa. Dziecko uczy się tutaj przede wszystkim przez zabawę. Edukacja wczesnoszkolna stanowi etap trzyletni, większość przedmiotów uczy wychowawca, religię katechetka, informatykę – nauczyciel informatyki. W szkole podstawowej klas IV-VI przedmioty prowadzą różni nauczyciele. Uczniowie w klasie szóstej zdają końcowy egzamin. W edukacji gimnazjalnej mieszczą się trzy lata kształcenia, kończą się egzaminem gimnazjalnym, który staje się przepustką do szkoły średniej. Na etapie szkoły średniej wyróżnia się licea ogólnokształcące oraz technika które kończą się maturą, ta z kolei daje możliwość pójścia na studia wyższe. Aby dostać się na studia wyższe należy zdać maturę, oprócz tego najczęściej uczelnie mają własny system rekrutacji. Może to być konkurs świadectw ukończenia szkoły średniej, bierze się też pod uwagę wynik z matury, mogą to być również wewnętrzne egzaminy dotyczące danej dziedziny.