Nauka języka obcego

By 25 maja 2018Bez kategorii

Język obcy jest obecnie bardzo ważną umiejętnością. Uczy się go już w przedszkolach. Maluchy poprzez piosenki, zabawę, uczą się słownictwa, wymowy. W szkole podstawowej to obowiązkowy przedmiot. Już w klasie pierwszej szkoły podstawowej uczniowie piszą z język a obcego sprawdziany, czytają w języku obcym z uwzględnieniem prawidłowej wymowy. W klasie szóstej uczniowie piszą sprawdzian, gdzie również zdają język obcy, dotyczy to również egzaminu gimnazjalnego na koniec klasy trzeciej. W szkole średniej zazwyczaj jeden język uczony jest jako wersja rozszerzona, drugi jako wersja podstawowa. Zazwyczaj jest to język angielski i niemiecki. Są one bowiem najpopularniejsze. Oprócz takiej edukacji obowiązkowej, najczęściej korzysta się z dodatkowych kursów, czy szkół językowych. Dotyczy to nie tylko młodzieży, ale przede wszystkim osób pracujących, chcących podnieść swoje kompetencje zawodowe. Wiedza jest dla każdego dostępna, niestety nie każdy z tego korzysta. Wiele osób po prostu chce podnosić stale swoje kompetencje i umiejętności. Niektórzy robią to przed wszystkim dla awansu czy prestiżu, niektórzy lubią się uczyć. Bardzo ważna jest motywacja w procesie uczenia się. Jeśli np. wiemy, że otrzymamy lepszą pracę jeśli osiągniemy dane wykształcenie, to będziemy dążyć do celu. Zwłaszcza osoby pracujące mają więcej przeszkód w procesie kształcenia. Zazwyczaj posiadają już swoje rodziny, dzieci, to powoduje, że czas na naukę jest ograniczony, czasem wręcz utrudniony. Takiej sytuacji często towarzyszy niejedno wyrzeczenie.
Najlepszym momentem na naukę jest dzieciństwo i młodość. Osoby nie mające zobowiązań rodzinnych mają czas na naukę, łatwiej ją przyswajają. Edukacja może być utrudniona przez np. ograniczone finanse.