Szybkie uczenie się

By 25 maja 2018Bez kategorii

Współcześnie bardzo zmieniły się metody nauczania, przede wszystkim kładzie się nacisk na działanie praktyczne. Edukacja musiała zmienić swoje podejście do kształcenia, przewartościować metody istniejące do tej pory, a przede wszystkim zmienić język, jakim do tej pory się posługiwała. Okazuje się bowiem, że teraz już nie sama wiedza jest wartością, ale umiejętność jej zastosowania w praktyce.
Wiadomości możemy w zasadzie uzyskiwać w każdej chwili. Dostępna nam technika pozwala na dysponowanie w każdej chwili całą wielką encyklopedią. Smartfony, tablety dają nam możliwość sprawdzenia wszystkiego w każdym dogodnym momencie. Dlatego też wiedza jako taka nieco się zdewaluowała, a już na pewno nie może być wtłaczana pamięciowo do głów. Za tym procesem powinna pójść edukacja i u swoich podstaw dokonać rewolucji. Trzeba umieć wykorzystać możliwości, jakie daje nam współczesna technologia, dostosować język do teraźniejszych umysłów i dopiero wtedy osiągnie się sukces.
Jest to oczywiście bardzo trudne do zrobienia, ponieważ wielu nauczycieli było kształconych w poprzednim systemie i twardo stoją na stanowisku, że tylko rzetelna wiedza pozwala osiągnąć sukces. Niestety nie mają racji. Współczesna edukacja to przede wszystkim wykorzystywanie wiedzy w sytuacjach problemowych, nie zaś bezkrytyczne wkuwanie formułek. Ponadto współczesne szkolnictwo wykorzystuje umiejętności językowe ucznia, a zatem kształcenie może odbywać się nie tylko w języku ojczystym.
Tego rodzaju edukacja będzie efektywna w różnych miejscach, nie tylko w kraju ojczystym, a zdobyta wiedza może być po prostu utylitarna, a zatem posłużyć w sytuacjach nietypowych przy rozwiązywaniu prawdziwych problemów, nie teoretycznych.