Właściwa motywacja ucznia

By 25 maja 2018Bez kategorii

Wiedza przekazywana w szkole jest podstawą dzisiejszej nauki. Oprócz tego dziecko uczy się już od urodzenia wielu niezbędnych umiejętności. To w domu nabywa pierwsze doświadczenia, uczy się poprzez naśladownictwo. Edukacja to nie tylko liczenie i pisanie. Często dzieci bawią się np. w dom , odgrywają określone role społeczne, uczą się zachowań interpersonalnych. Rodzice uczą dzieci podstawowych czynności np. samodzielnego ubierania się, jedzenia, mycia. To wszystko jest bardzo ważne, daje dziecku poczucie samodzielności, dziecko jest pewniejsze siebie, łatwiej podejmuje wyzwania. Idąc do szkoły łatwiej podejmuje większość zadań, gdy potrafi już np. wycinać, rysować, dlatego ważne jest, by samo próbowało tych czynności już w domu we wczesnym dzieciństwie. W szkole dziecko poznaje również język, już w przedszkolu organizowane są zajęcie umożliwiające poznawanie innego języka, wszystko oparte jest przede wszystkim na zabawie. Nauka przez zabawę jest najlepsza, ponieważ dziecko nie jest świadome, że przy okazji nabywa wiedzę i umiejętności, które będą mu niezbędne. W sytuacji, gdy dziecko, mimo wielu ćwiczeń, wciąż ma wiele braków, niedociągnięć, mimo iż wiele czasu spędza ucząc się,nie osiąga satysfakcjonujących rezultatów, szkoła powinna wysłać dziecko do poradni psychologiczno – pedagogicznej. Tam specjaliści dokonują oceny umiejętności i zdolności  dziecka. Poradnia ustala opinię, w której zawarte są wytyczne, dotyczące edukacji dziecka. Opinia uwzględnia sposób oceniania ucznia, powinien on być oceniany według indywidualnych zdolności, w przypadku konkretnych trudności np. dysortografia. Opinia stanowi niepodważalny dokument, który ma respektować każdy nauczyciel i ma podporządkować np. sposób oceniania oraz konkretne wymogi w stosunku do ucznia.